Ο Επίτροπος, κ. Pierre Moscovici επισκέφτηκε την έκθεση Face Forward (8/02/2018)