Η επίσκεψη των μαθητών και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που έχουν αναλάβει με τίτλο ¨Πρόσφυγας θα μπορούσα να είμαι εγώ» (22/12/2017)