Στις 16/02/18 και στις 23/02/18  τέσσερις ομάδες από το 17ο Λύκειο Αθήνας επισκέφτηκαν την έκθεση και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.