Οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Τέχνη και Εκπαίδευση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ, επισκέφτηκαν την έκθεση στις 14/12/2017.