Την Τετάρτη 14/02/2018 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων κα Ειρήνη Μαρία Κουρή