Στις 13 & 15/09/2018 στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έλαβαν χώρα τα σεμινάρια με τα μέλη της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου