Επίσκεψη φοιτητών Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που παρακολουθούν το μάθημα μουσειολογία, μουσειοπαιδαγωγική.