Ελληνική

Προεδρία

Η Ελλάδα από τις 15 Μαΐου 2020 έως τις 18 Νοεμβρίου 2020 αναλαμβάνει την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Tο εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος: τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 1950.

Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζεται από την Ελληνική Προεδρία μια σειρά θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων -οι περισσότερες εκ των οποίων ψηφιακές λόγω των συνθηκών που επιβάλει η πανδημία του Covid19- για την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Το διαδραστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα Face Forwardinto my home επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ανάμεσα στις ψηφιακές δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας.

Η έννοια της ισότητας -τη διασφάλιση της οποίας υποστηρίζει η Ελληνική Προεδρία- ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, αποτελεί μία από τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε το Face Forwardinto my home, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού του όσο και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης και παρουσίασής του.

Επιπλέον, οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες τις οποίες η Ελληνική Προεδρία στοχεύει να αναδείξει, όπως: η προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων καθώς και ομάδων πολιτών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες προκειμένου να εντάσσονται ισότιμα στον κοινωνικό ιστό, η αναγκαιότητα για συλλογική και οργανωμένη δράση απέναντι στις διακρίσεις, τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τη ρητορική μίσους και γενικά η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του προγράμματος Face Forwardinto my home.

Το Face Forward …into my home όχι μόνο διευκόλυνε την πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό για μια ομάδα ανθρώπων που στην παρούσα φάση της ζωής τους, λόγω συνθηκών, η επίσκεψη σε μουσείο δεν αποτελούσε προτεραιότητα, αλλά τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν ισότιμα για μια σειρά καίριων κοινωνικών, πολιτικών, προσωπικών και ψυχολογικών θεμάτων που απασχολούν όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και κάθε σύγχρονο πολίτη. Επίσης μέσα από μια σειρά δράσεων που το ΕΜΣΤ οργάνωσε στο πλαίσιο της ομότιτλης έκθεσης (εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και συναντήσεις με τους ίδιους του συμμετέχοντες πρόσφυγες) ανέδειξε το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού θέματος και προώθησε τον διαπολιτισμικό διάλογο, τον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση, απαραίτητα στοιχεία μιας κοινωνίας με συνοχή και αλληλεγγύη.

Οι σκέψεις και τα όνειρα για το μέλλον των νεαρών συμμετεχόντων, σε αρκετές περιπτώσεις ασυνόδευτα ανήλικα, καταδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη και η επιθυμία για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί ίδιο χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου, ακόμα και εκείνων που έχουν στερηθεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Παρόμοια και ο Χασάν από το Πακιστάν, που έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο ενήλικο:

Hassan G.

Η μεγαλύτερη επιθυμία και βαθύτατη ανάγκη, κοινή για όλους τους συμμετέχοντες, είναι η εξασφάλιση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, για την οποία είναι πρόθυμοι να παλέψουν με κάθε τρόπο. Με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο εκφράζεται αυτή η ανάγκη από τη Bibiche, μια εξαιρετικά δυναμική και αποφασιστική γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών από το Κονγκό:

Bibiche M.