Στο πλαίσιο του προγράμματος Face Forward …into my home στην Κρήτη, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Οι επιμελητές  του Face Forward …into my home πραγματοποίησαν ένα διήμερο σεμινάριο με τα μέλη της Εταιρίας για να τους ενημερώσουν σχετικά με τη δομή του εκπαιδευτικών δράσεων.