Την Παρασκευή 2/02/2018 μαθητές της Α’ και Γ’ Λυκείου από την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά “Saint Paul” που παρακολουθούν τα μαθήματα Καλλιτεχνική Παιδεία και Γραμμικό Σχέδιο επισκέφτηκαν την έκθεση.

Ευχαριστούμε την κα Ειρήνη Δούναβη για την παραχώρηση των φωτογραφιών