Επίσκεψη μαθητών της Α΄ Λυκείου της Σχολής Μωραΐτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Culture Project, του Pan European Educational Program (P.E.E.P.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Σχολή Μωραΐτη φιλοξένησε το Νοέμβριο 2017 μαθητές/τριες που προέρχονταν από το Ελσίνκι, την Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Η ομάδα, η οποία μεταξύ άλλων δούλεψε το ερώτημα «Is there a contemporary European identity», επισκέφτηκε την έκθεση στις 30/11/2017.