Στις 01/02/18 σπουδαστές από το ΔΙΕΚ Πειραιά στην ειδικότητα Ενδυματολογίας, στo πλαίσιo του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης επισκέφτηκαν την έκθεση και παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα.