Στο 26ο Ετήσιο Συνέδριο Δικτύου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Μουσείων (Network of European Museum Organisations – ΝΕΜΟ), που είχε τίτλο Museums out of the Box! The crossover impact of museums​ και πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα, Μάλτα, 15-18 Νοεμβρίου 2018, η Μαρίνα Τσέκου παρουσίασε το πρόγραμμα Face Forwardinto my home ως μελέτη περίπτωσης σε εισήγησή της με θέμα “Building new connections between museum and society”.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και την εισήγηση μπορείτε να αντλήσετε από το παρακάτω σύνδεσμο:

 https://www.ne-mo.org/about-us/archive/archive-annual-conferences/valletta-2018?fbclid=IwAR0CnxeoWHwFai-1cnf_U0B0Vs2JZC5NZtHLFZX4LN1dl8RmKoGQsV39dDs